DRØFs 50 års jubilæumskonference 2024

Reservér allerede nu!

Torsdag 14. – fredag 15. november på Trinity Hotel og Konferencecenter i Fredericia.

Programmet er under udarbejdelse.

Vi åbner for tilmelding primo august.

BLIV MEDLEM AF DRØF

Bliv medlem af Driftsøkonomisk Forening og få alle medlemsfordelene, der blandt andet omfatter

I lighed med tidligere år indsamler og distribuerer DRØF eksamensopgaver.

Alle, der ønsker adgang til de indsendte opgaver, kan sende en eller gerne flere af egne opgaver til hj@nextkbh.dk – for overskuelighedens skyld, så navngiv opgaven/filen på følgende måde:

Virksomhedsøkonomi A Investering” – ”Afsætning A Internationalisering og strategi” – det gør det meget nemmere at finde rundt i spørgsmålene.

Det er væsentligt, at det udleverede bilagsmateriale er aktuelt, samt spørgsmålene er nye – det er ikke et arkiv vi samler til, men en bank hvorfra der kan tages spørgsmål/artikler til eksamen 2024.

Der vil være puljer for følgende fag: Virksomhedsøkonomi, Afsætning, Finansiering, Organisation og Markedskommunikation.

Angiv, hvilke(t) fag opgaverne omhandler i mailens emnefelt. Herefter vil man modtage et link til et fælles drev til det fags opgaver, som man selv har indsendt opgaver i. Det ville være rigtigt godt om de skoler der internt laver opgavesæt også ville dele, så bliver ”banken” jo langt større.

Deadline for indsendelse af opgaver er 14. maj 2024.

DRØFMATERIALER

Er du medlem kan du logge ind og hente materialer til faglig inspiration, opgaver og vejledende løsninger. 

Velkommen

Driftsøkonomisk Forening har til formål at virke som interesseorganisation for lærere, der underviser i driftsøkonomiske fag.

Er du allerede medlem, så husk at indbetale dit kontigent så du kan få del i alle medlemsfordelene og i sparingen med i dine kolleger på landsplan. Dit medlemsskab ophører automatisk, hvis dit kontigentet ikke indbetales. Har du spørgsmål til dit kontingent eller til betalingen heraf, kan du altid kontakte os på mail:  driftsoekonomisk@gmail.com

FORMÅL

Driftsøkonomisk Forening har til formål at virke som interesseorganisation for lærere, der underviser i driftsøkonomiske fag.

Medlemmer

Driftsøkonomisk Forening har medlemmer fordelt på især de gymnasiale og merkantile ungdomsuddannelser.

Faglig opdatering

På kurserne i Driftsøkonomisk Forening kan du hente inspiration og faglig opdatering rettet direkte mod din undervisning

Faglige samarbejder

Driftsøkonomisk Forening gør sin indflydelse gældende i relevante faglige fora og i Pædagogisk Samarbejdsudvalg. Vi er således med til at præge udviklingen inden for vores fag.

Scroll to Top