ÅRSKONFERENCEN 2021

Sæt allerede nu kryds i kalenderen!

DRØFs årskonference bliver afholdt 18. – 19. november 2021 på Comwell i Kolding. 

Husk, at du skal være medlem af DRØF for at kunne deltage. 

BLIV MEDLEM AF DRØF

Bliv medlem af Driftsøkonomisk Forening og få alle medlemsfordelene, der blandt andet omfatter

MUNDTLIG EKSAMEN 2021

Nu nærmer eksamen sig med hastige skridt. Vi har i DRØF i lighed med tidligere år valgt at stille os til rådighed for indsamling og distribution af eksamensopgaver i en række af de økonomiske fag.

Vi vil gerne understrege, at vi kun står for indsamling og distribution af opgaverne og ikke tager stilling til kvaliteten af dem. Kvaliteten af de indsendte opgaven vil således være op til den enkelte at vurdere.                Der forventes at opgaverne indeholder aktuelle artikler. 

Alle der ønsker adgang til de indsendte eksamensopgaver kan sende en eller gerne flere egne opgaver til hj@nextkbh.dk

Send jeres opgaver snarest muligt og senest den 15. maj 2021, og vi vil glæde os til at indsamle en opgavepulje med mange gode og spændende opgaver.

I emnefeltet  i mailen bedes I skrive, hvilket fag opgaven/opgaverne omhandler.

 

DRØF MATERIALER

Er du medlem kan du logge dig ind og hente materialer til faglig inspiration, opgaver og vejledende løsninger.

 

Velkommen

Driftsøkonomisk Forening har til formål at virke som interesseorganisation for lærere, der underviser i driftsøkonomiske fag ved Det Merkantile Gymnasium (Hhx), Erhvervsskolerne (EUX) og Akademierne (AE).

Er du allerede medlem, så husk at indbetale dit kontigent så du kan få del i alle medlemsfordelene og i sparingen med i dine kolleger på landsplan. Dit medlemsskab ophører automatisk, hvis dit kontigentet ikke indbetales. Har du spørgsmål til dit kontingent eller til betalingen heraf, kan du altid kontakte os på driftsoekonomiskforening@gmail.com.

FORMÅL

Driftsøkonomisk Forening har til formål at virke som interesseorganisation for lærere, der underviser i driftsøkonomiske fag ved Handelsgymnasiet (hhx), Erhvervsskoler (eux) og Akademierne (AE).

Medlemmer

Driftsøkonomisk Forening har medlemmer fordelt på især de gymnasiale og merkantile ungdomsuddannelser.

Faglig opdatering

På kurserne i Driftsøkonomisk Forening kan du hente inspiration og faglig opdatering rettet direkte mod din undervisning

Faglige samarbejder

Driftsøkonomisk Forening gør sin indflydelse gældende i relevante faglige fora og i Pædagogisk Samarbejdsudvalg. Vi er således med til at præge udviklingen inden for vores fag.

Scroll to Top