INDMELDELSE

Bliv medlem af Driftsøkonomisk Forening og få alle medlemsfordelene, der bl.a. omfatter:

Foreningen har til formål at virke som interesseorganisation for lærere, der underviser i driftsøkonomiske fag ved Handelsgymnasiet (hhx), Erhvervsskoler (eux) og Akademierne (AE).

Det være sig fag som afsætning, virksomhedsøkonomi, markedskommunikation og innovation. Driftsøkonomisk Forening gør sin indflydelse gældende i relevante faglige fora og i Pædagogisk Samarbejdsudvalg. Vi er således med til at præge udviklingen inden for vores fag. En del af vores arbejde foregår i samarbejde med fagkonsulenterne inden for de respektive fagområder.

Foreningen arrangerer løbende en række relevante faglige/pædagogiske kurser, ligesom vi hvert år i november afholder konference og tilhørende generalforsamling. Ved den årlige konference og på vores kurser har medlemmer af foreningen fortrinsret til at deltage frem for ikke-medlemmer.

Foreningens nyhedsbreve sendes ud til medlemmerne via mail og offentliggørelse ligeledes på disse sider. Her kan vores medlemmer ligeledes finde inspirationsmatieraler og vejledende løsninger inden for deres fag.

En del af disse sider er kun tilgængelige for foreningens medlemmer.

BLIV MEDLEM

Meld dig ind nu for hele skoleåret, for kun kr. 150,-

MATERIALER

Som medlem får du adgang til DRØF’S materialer.
FORMÅL

Driftsøkonomisk Forening har til formål at virke som interesseorganisation for lærere, der underviser i driftsøkonomiske fag.

Medlemmer

Driftsøkonomisk Forening har medlemmer fordelt på især de gymnasiale og merkantile ungdomsuddannelser.

Faglig opdatering

På kurserne i Driftsøkonomisk Forening kan du hente inspiration og faglig opdatering rettet direkte mod din undervisning

Faglige samarbejder

Driftsøkonomisk Forening gør sin indflydelse gældende i relevante faglige fora og i Pædagogisk Samarbejdsudvalg. Vi er således med til at præge udviklingen inden for vores fag.

Scroll to Top