Drøf's kursuskalender

Seneste afsluttede Begivenheder

Online inspirationsmøde om mundtlig eksamen i afsætning, erhvervscase og virksomhedsøkonomi ved Mia Holck Kjærgaard og Troels Finjord Højberg

Gratis

Årskonferencen afholdes på Comwell Kongebrogaarden i Middelfart

Årets tema: Virksomheder i krisetider. Vi arbejder på et spændende program bestående af virksomheder fra forskellige brancher. I år er der begrænsninger mht. deltagerantal, til gengæld får vi hotellet for os selv.

kr.3.395,00
FORMÅL

Driftsøkonomisk Forening har til formål at virke som interesseorganisation for lærere, der underviser i driftsøkonomiske fag.

Medlemmer

Driftsøkonomisk Forening har medlemmer fordelt på især de gymnasiale og merkantile ungdomsuddannelser.

Faglig opdatering

På kurserne i Driftsøkonomisk Forening kan du hente inspiration og faglig opdatering rettet direkte mod din undervisning

Faglige samarbejder

Driftsøkonomisk Forening gør sin indflydelse gældende i relevante faglige fora og i Pædagogisk Samarbejdsudvalg. Vi er således med til at præge udviklingen inden for vores fag.

Scroll to Top