HANDELSBETINGELSER

Der gælder disse betingelser, når du betaler dit kontingent eller køber et kursus via Driftsøkonomisk Forening. Din ordre betragtes som accept af disse betingelser:

 • Overtegning/aflysning

  Hvis der ikke er plads på et arrangement, sættes du automatisk i kø. Du får besked med det samme og vil blive tilbudt en ledig plads, når/hvis denne opstår. Ved for få tilmeldinger forbeholder Driftsøkonomisk Forening sig ret til at udskyde eller aflyse arrangementet.

 • Afmelding

  Afmelding skal altid ske skriftligt. Skriv til den kursusansvarlige eller et af bestyrelsesmedlemmerne (se hjemmesiden). Din kursustilmelding, og dermed din betaling for deltagelse i kurset, er bindende.

  Hvis du annullerer senere end ti uger inden kursets startdato, har du ret til tilbagebetaling af 25 % af gebyret. Hvis du annullerer senere end seks uger inden kursets startdato, refunderes gebyret ikke.

  Du har 14 dages fortrydelsesret på dit online-køb af vores kurser. Dog frafalder denne ret i tilfælde af, at kurset påbegyndes inden for de 14 dage.

  Ved tilmelding forstås og accepteres, at enhver eventuel fortrydelsesret er ugyldig fra det øjeblik, serviceydelsen tages i brug.

 • Ansvarsfraskrivelse

  Forbrugeren bærer det fulde ansvar for, samt risiko ved brug af hjemmesiden. Driftsøkonomisk Forening kan under ingen omstændigheder holdes erstatningsansvarlig for noget tab, herunder tab af fortjeneste, tab af forretning, tab af forventet opsparing eller tab af oplysninger, der er lidt som følge af brug af hjemmesiden eller en serviceydelse, som er tilgængelig på hjemmesiden.

  Driftsøkonomisk Forening påtager sig intet erstatningsansvar for hjemmesidens funktionalitet og kan ikke holdes erstatningsansvarlig for fejl i programmer, beregninger, overførsel eller andre fejl, som resulterer i, at forbrugeren modtager ukorrekt eller mangelfuld information. Driftsøkonomisk Forening tilbyder ingen form for garantier, hverken udtrykkelige eller stiltiende, garantistillinger eller anerkendelser (herunder ubegrænset salgsret, garanti for ikke-krænkelse, stiltiende garanti for salgbarhed eller egnethed til specifikt formål) i forbindelse med hjemmesiden.

  Alle tilbud er underlagt forbehold for trykfejl, fejlberegninger, ændringer i skatter, told, takster og afgifter samt gældende så længe lager haves.

Foreningens adresse er kassererens privatadresse. CVR nr. 34637865

BESTYRELSEN

Find kontaktoplysninger til bestyrelsesmedlemmer.

VEDTÆGTER

Læs om foreningens vedtægter her.

FORMÅL

Driftsøkonomisk Forening har til formål at virke som interesseorganisation for lærere, der underviser i driftsøkonomiske fag.

Medlemmer

Driftsøkonomisk Forening har medlemmer fordelt på især de gymnasiale og merkantile ungdomsuddannelser.

Faglig opdatering

På kurserne i Driftsøkonomisk Forening kan du hente inspiration og faglig opdatering rettet direkte mod din undervisning

Faglige samarbejder

Driftsøkonomisk Forening gør sin indflydelse gældende i relevante faglige fora og i Pædagogisk Samarbejdsudvalg. Vi er således med til at præge udviklingen inden for vores fag.

Scroll to Top