Privatlivspolitik

Hvem er vi

Driftsøkonomisk forening – forening af undervisere i merkantile fag

Foreningens webstedadresse: droef.dk.

Brugsvilkår:

1. Det materiale, som uploades af brugerne, kan frit anvendes til undervisningsformål af Driftsøkonomisk Forenings medlemmer.

2. Det er ikke tilladt at dele materiale på droef.dk, som er omfattet af gældende lov om ophavsret.

 

Persondatapolitik:

I henhold til EU’s persondataforordning (GDPR), som trådte i kraft 25. maj 2018, er foreningen forpligtet til at beskytte medlemmernes personlige oplysninger. Herunder kan du læse om, hvad foreningen registrerer og hvordan vi behandler og opbevarer dine private oplysninger.

1. De oplysninger du giver, når du melder dig ind i Driftsøkonomisk Forening og når du opdaterer din profil er: navn, ansættelsesskole/sted, og e-mail. Oplysningerne tastes ind via en tilmeldingsblanket på vores hjemmeside. Oplysningerne bliver behandlet i forhold til gældende lovgivning.

2. Oplysningerne du har indtastet bruges til udsendelser af nyhedsbreve, opkrævning af kontingent samt tilmelding til foreningens kurser.

3. De afgivne oplysninger opbevares i en medlemsfortegnelse, som kun foreningens kasserer og IT-ansvarlig har adgang til. Oplysningerne anvendes ved udsendelse af nyhedsbreve til foreningens medlemmer, og medlemmet accepterer at vedkommendes mailadresse (og kun mailadressen) kan optræde på mail udsendt til alle, eller enkelte medlemmer af foreningen.

4. Vi opbevarer dine personoplysninger i 5 år efter regnskabsårets udgang, hvor oplysningerne er registreret, jf. bogføringsloven § 10.

5. Driftsøkonomisk Forening videregiver ikke personoplysninger til tredjepart uden medlemmets tydelige accept i hvert enkelt tilfælde.

FORMÅL

Driftsøkonomisk Forening har til formål at virke som interesseorganisation for lærere, der underviser i driftsøkonomiske fag.

Medlemmer

Driftsøkonomisk Forening har medlemmer fordelt på især de gymnasiale og merkantile ungdomsuddannelser.

Faglig opdatering

På kurserne i Driftsøkonomisk Forening kan du hente inspiration og faglig opdatering rettet direkte mod din undervisning

Faglige samarbejder

Driftsøkonomisk Forening gør sin indflydelse gældende i relevante faglige fora og i Pædagogisk Samarbejdsudvalg. Vi er således med til at præge udviklingen inden for vores fag.

Scroll to Top